برچسب: امکانات فرودگاه ها

حوصله‌تان در این فرودگاه‌ها سر نمی‌رود – تور کوش آداسی 0

حوصله‌تان در این فرودگاه‌ها سر نمی‌رود – تور کوش آداسی

– ترجمه از حمید پاشایی: فرودگاه های بزرگ جهان امروز دیگر فقط سلول هایی پر از آدم نیستند. این فرودگاه ها جایی برای رقص و آواز به همراه بهترین رستوران ها، کتابخانه ها، کلوب...

فرودگاه هایی که توقف بین راه در آن ها بسیار لذتبخش است – تور کوش آداسی 0

فرودگاه هایی که توقف بین راه در آن ها بسیار لذتبخش است – تور کوش آداسی

– ترجمه از حمید پاشایی: فرودگاه های بزرگ جهان امروز دیگر فقط سلول هایی پر از آدم نیستند. این فرودگاه ها جایی برای رقص و آواز به همراه بهترین رستوران ها، کتابخانه ها، کلوب...